• 06

  • 07

  • 04

  • 01

Biztonságszolgálatunk bemutatása


A Bács Security Kft. célja a színvonalas, megbízható, komoly szakmai és anyagi háttérrel rendelkező, komplex szolgáltatás nyújtása, a magánnyomozás, a személy- és vagyonvédelem, valamint az oktatás terén. Első vállalkozásunk 1993-ban alakult működésünk azóta folyamatos. Üzletpolitikánk az ügyfeleink elégedettségének növelése, pozíciónk megszilárdítása valamint regionális szinten annak fejlesztése.     

Tevékenységünket a rendőrhatóság által kiadott személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói engedély alapján végezzük, amelyek feljogosítanak - felkérés esetén - magánszemélyek, gazdasági társaságok leinformálására a hatályos törvények megsértése nélkül.
Biztonságszolgálatunk rendelkezik a működéshez szükséges vagyon- és szolgáltatás felelősségbiztosítással.

Munkánk alapvető feltétele a biztonsági őrök megfelelő kiválasztása, folyamatos képzése. Munkatársainknak büntetlen előélettel, feddhetetlen múlttal, megfelelő fizikai állóképességgel, szakmai felkészültséggel, jó egészségi állapottal, intelligenciával  rendelkeznek. Vállalkozásunk és személyi állományunk valamennyi tagja megfelel a 2005. évi CXXXIII. számú törvényben rögzített előírásoknak.

Szolgáltatások

Munkatársaink formaruhában teljesítenek szolgálatot, amely messziről jól látható, egyértelmű, a nem kívánt elemekkel szemben demonstratív.

Cégünk a külsőségeken túl nagy hangsúlyt fektet a vagyonőrök gondos, időt nem kímélő kiválasztására (környezettanulmány, erkölcsi bizonyítvány, előző munkahelyről ajánlólevél bekérése és további priorálás,) képzésére, és folyamatos után képzésére. Alapvető követelménynek tartjuk az udvariasságot, a megjelenést, a megbízó megelégedésére végzett munkát.
Cégünk kecskeméti székhelyű, ezért a szoros, napi kapcsolattartás, a szolgálatot teljesítők ellenőrzése folyamatos. A központunkban működő 24 órás állandó ügyelet lehetővé teszi a váratlan eseményekre (őrcsere, új szolgálat felállítása) való azonnali reagálást.

Társaságunk egyik alapelve az állomány megbízhatóságának, erkölcsi feddhetetlenségének megőrzése, ezt a célt szolgálja, hogy cégünk a megyében tevékenykedő valamennyi biztonsági cégnél magasabb jövedelmet biztosít alkalmazottainak.

Biztonságszolgálatunk fegyvereit tekintve minden feladat megoldásához szükséges típussal rendelkezünk.

PA060443 Szükség szerint képzett őrző-védő kutyákat is alkalmazunk.

A szolgálatszervezés és a cég belső felépítése egyaránt a feladatokat teljesítő vagyonőrök hatékony munkáját hivatott biztosítani. Folyamatos (24 órás) központi ügyelet fogadja a szolgálatok riasztását, esetleges esemény kapcsán. Gyakori váratlan ellenőrzésekkel kontrolláljuk a szolgálatteljesítés színvonalát. Természetesen megbízóink részéről a szerződésben felhatalmazott személyek is végrehajthatnak ellenőrzést, korlátozás nélkül.

Megbízóink igényeinek megismerése és kielégítése érdekében megalapozott marketing tevékenységet is folytatunk. A szerződés előkészítése során felmérjük leendő partnerünk igényeit és ezek figyelembe vételével készítjük el a szolgálatok vezénylését. Később rendszeresen tartjuk a személyes kapcsolatot ügyfeleinkkel.

A személy- és vagyonőrök konkrét feladatait részletes őrutasításban határozzuk meg, amelyet a megbízóval együttesen dolgozunk ki és hagyunk jóvá.

Vállalási ár meghatározása:

Árképzésünknél alapvető szempont a mai magyar piac lehetőségeinek figyelembe vétele, a szolgáltatás maximális színvonala és a kölcsönös megállapodás.
A megbízási díjat — az inflációs ráta figyelembe vételével — minden évben felülvizsgáljuk és megbízónkkal egyeztetve átdolgozzuk.